You are here: Frontpage » Supplemental product info » Overdrive - beskyttelseskredsløb
Overdrive - beskyttelseskredsløb

Overdrive er et intelligent system der sætter forstærkeren i stand til at levere en ekstraordinær stor dynamisk ydelse.

Udgangspunktet for Overdrive systemets funktion er en konstant analyse af alle forstærkerens effektressourcer (Vitals). Denne konstante overvågning er udbygget med Look-Ahead teknologi. Denne specielle Look-Ahead teknologi analysere inputsignalet og kan identificere når toppen på et givent input er ved at blive nået, så den ved i få split sekunder hele tiden om det signal der skal forstærkes er stigende eller faldende. En indbygget mikroprocessor står for computeringen af inputmaterialet og de ret så omfattende matematiske kalkuleringer nødvendigt for at Look-Ahead kan virke i praksis. Ved at kende forstærkerens aktuelle tilstand temperatur, effektudladning etc. (Vitals) koblet med Look-Ahead informationen om hvad der kommer lige om hjørnet, så kan enorme mænger effekt omsættes på sikker og effektiv vis.

Look-Ahead og Vitals data bliver sendt til DCDC (Dynamic Control Drive Circut) sektionen af Overdrive. DCDC er en intelligent dynamisk højspændingsforsyningsregulator. DCDC beslutter hvornår og hvor længe de ekstra højspændingsforsyninger skal indkobles.

Det vil sige:
Informationerne fra effektforstærkeren “Vitals” og Look-Ahead input data omsættes i Overdrives DCDC til en dynamisk ydelsesmatrix, ud fra dette kalkulerer DCDC i realtime det dynamiske effektpotentiale og indstiller forstærkeren derefter.

Mange forstærkere kan gengive dynamisk effekt udover den kontinuerlige effekt, men uden intelligens, realtime måledata og Look-Ahead teknologi så er den farlig og problematisk at udnytte.

Da man aldrig ved hvornår den løber tør for effekt og hardclipper med højttaler skadelig forvrængning til følge

En traditionel forstærker vil forsøge at gengive en transient selvom dennes varighed overstiger forstærkerens ressourcer. Dette resultere i forvrængning (klip) der øger signalets dutycycle og meget hurtigt kan overophede og afbrænde højtalerens svingspole.

Da lyd er en pulserende størrelse er optimering af dynamisk ydelse essentiel. Som eksempel bibringer Overdrive en dynamisk effekt dobbelt af IQ1500’s nominelle specifikation, dette gør forstærkeren i stand til at gengive et 3000 watt dynamisk kildemateriale. Dette er en effekt højere end nogen anden forstærker af samme type

Hurtige facts:

Vitals: Konstant analyse af alle forstærkerens effektressourcer og fysiske tilstand.

Look Ahead: Intelligent kredsløb der beregner inputsignalets stigning splitsekunder ud i  fremtiden

DCDC: Dynamic Control Drive Circut. Computeringsenhed der beregner og beslutter  indkobling af højspændingsforsyning.

Frontpage  |  Contact  |  Sitemap
Copyright © 2020 Auralinear - All rights reserved
RSS 2.0
Site developed by ZoneDesign.dk